USŁUGI

Tłumaczenia pisemne (poświadczone i zwykłe):

 • Akty notarialne
 • Odpisy aktów stanu cywilnego
 • Świadectwa szkolne
 • Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do dyplomu
 • Dokumentacja medyczna
 • Dokumenty sądowe
 • Dokumenty bankowe
 • Świadectwa pracy
 • Testamenty
 • Faktury
 • Dokumenty sporządzone przez Urząd Skarbowy
 • Dokumenty sporządzone przez ZUS
 • Sprawozdania finansowe
 • Umowy
 • Dokumentacja medyczna
 • Zwolnienia lekarskie
 • Dokumenty samochodowe

Tłumaczenia ustne:

 • Rozmowy biznesowe
 • Czynności notarialne
 • Postępowania sądowe, policyjne, prokuratorskie
 • Śluby
 • Egzaminy
 • Szkolenia
 • Wyjazdy zagraniczne