USŁUGI

Tłumaczenia pisemne (poświadczone i zwykłe):

 • Akty notarialne
 • Odpisy aktów stanu cywilnego
 • Świadectwa szkolne
 • Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do dyplomu
 • Dokumentacja medyczna
 • Dokumenty sądowe
 • Dokumenty bankowe
 • Świadectwa pracy
 • Testamenty
 • Faktury
 • Dokumenty sporządzone przez Urząd Skarbowy
 • Dokumenty sporządzone przez ZUS
 • Sprawozdania finansowe
 • Umowy
 • Dokumentacja medyczna
 • Zwolnienia lekarskie
 • Dokumenty samochodowe

Tłumaczenia ustne:

 • Rozmowy biznesowe
 • Czynności notarialne
 • Postępowania sądowe, policyjne, prokuratorskie
 • Śluby
 • Egzaminy
 • Szkolenia
 • Wyjazdy zagraniczne


Od 17 lat prowadzę również szkolenia z języka angielskiego dla młodzieży i osób dorosłych. Kursy te obejmują zarówno język ogólny, jak i specjalistyczny (medyczny, prawniczy, techniczny).

JAK ZLECIĆ WYKONANIE TŁUMACZENIA?

W większości przypadków wystarczy przesłać mailem dobrej jakości skan lub zdjęcie dokumentu. Może się jednak zdarzyć, że będą Państwo potrzebować tłumaczenia z oryginału – wtedy należy okazać dokument osobiście bądź przesłać go po wcześniejszych ustaleniach pocztą lub kurierem.

KONTAKT

Aleja Niepodległości 186
43-100 Tychy

+48 514 188 266
tychy.tlumacz@gmail.com