TŁUMACZENIA PISEMNE

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego) wynosi 1125 znaków ze spacjami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia liczy się jako całą.

Jednostką rozliczeniową tłumaczenia zwykłego jest 1800 znaków ze spacjami. Każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia liczy się jako całą.

Tłumaczenie pisemne

Cena za 1 stronę

na język angielski

od 50 PLN

na język polski

od 45 PLN

Ostateczna wycena sporządzana jest po zapoznaniu się z dokumentem. Zapraszam do przesłania tekstu do niezobowiązującej, bezpłatnej wyceny. Dla stałych klientów oraz w przypadku tekstów o dużej objętości oferuję rabaty.

TŁUMACZENIA USTNE

I metoda rozliczania:

Każdy rozpoczęty blok 4 godzin – 600 PLN

 

II metoda rozliczania:

Pierwsze rozpoczęte 2 godziny – 350 PLN

Każda kolejna rozpoczęta godzina – 150 PLN

 

Do kwoty należy doliczyć koszty dojazdu na miejsce tłumaczenia (1 zł za kilometr). Dojazd na terenie Tychów gratis. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego – jestem mobilna, zawsze staram się dostosować do harmonogramu klienta.

JAK ZLECIĆ WYKONANIE TŁUMACZENIA?

W większości przypadków wystarczy przesłać mailem dobrej jakości skan lub zdjęcie dokumentu. Może się jednak zdarzyć, że będą Państwo potrzebować tłumaczenia z oryginału – wtedy należy okazać dokument osobiście bądź przesłać go po wcześniejszych ustaleniach pocztą lub kurierem.

KONTAKT

Aleja Niepodległości 186
43-100 Tychy

+48 514 188 266
tychy.tlumacz@gmail.com